Välkommen hem! Oavsett om du är hungrig eller har ont, är ensam eller har förlorat allt, är full av frågor eller letar efter ett hem, finns det en plats för dig i Tidaholm Pingst. Guds välsignelse. -- Welcome Home. Whether you are hungry or hurt, lonely or lost, full of questions or looking for a home, there is a place for you at Tidaholm Pingst. God bless you!