Okategoriserade

Angående Coronaviruset / Covid-19

Pingstkyrkans äldste har beslutat att tillsvidare genomföra samlingar som planerat – samtidigt vill vi att alla följer myndigheters rekommendationer.

Symptom

Feber – Trötthet – Hosta – Värk – Snuva/nästäppa – Öm hals – Diarre – Huvudvärk – Andnöd

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
https://www.krisinformation.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020

Privata resor

Vi avråder starkt att genomföra privata resor till de riskområden som finns på krisinformations hemsida.

Hur ser vi på om något varit i någon av de berörda länderna före dessa rekommendationer och återkommer?

Rekommendationen är att stanna hemma i två veckor efter hemkomst. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar. Även nära anhöriga ska vara uppmärksamma på sjukdomssymptom.

Pingstkyrkan 2020-03-12
Roger Lundvold / Ordf.