Styrelse och ledare

Ledare i församlingen

Är du intresserad så klicka här!

Pastor och Föreståndare – vakant

Roger Lundvold

Ordförande i styrelsen

Ulrika Moschos

Ordförande och sekreterare i styrelsen

Anna-Lena Rickardsson

Styrelsemedlem

Tomas Holst

Styrelsemedlem

Rigmor Holst

Evangelist i församlingen